Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Felhasználó!

Mi, mint a Szolgáltató teljesen tisztában vagyunk a belénk és adatai védelméért érzett felelősségünkbe vetett bizalma nagyságával. E felelősség keretén belül tájékoztatjuk Önt a termékeink és szolgáltatásaink igénybevétele során általunk gyűjtött adatokról, az adatgyűjtés céljáról, és arról, hogy használjuk fel ezeket az adatokat:

Szolgáltató adatai

Adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató személyes adatkezelésének alapját a felhasználó önkéntes adatszolgáltatása képezi.

A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

A Szolgáltató a felhasználók által önkéntesen megadott következő személyes adatokat kezeli: teljes név, e-mail cím, levelezési cím, bankszámlaszám. Az adatkezelés célja a weboldalon keresztül történő értékesítés megvalósítása, fizetések lebonyolítása, számlázás, ügyféltájékoztatás, vevői reklamációk kezelése.

Az adatkezelő a felhasználók személyes adatait sikeres tranzakciók esetében a tranzakció létrejöttétől számított nyolc évig őrzi meg, egyéb esetben az érintett jóváhagyása meglétének időtartamáig kezeli.

A weboldalra ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP-címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat a Szolgáltató kizárólag statisztikák készítésére használja fel, például annak megállapítása céljából, hogy a weboldal mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket a Szolgáltató semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személyesen beazonosítható lenne, ugyanakkor meghatározott esetekben ezek a címek és a naplófájlok személyes adatnak minősülnek.

A weboldal egyes részeinek letöltésekor a Szolgáltató kisméretű, adott esetben személyes adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A felhasználó az internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a Szolgáltató cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. Ugyanakkor a cookie-k el nem fogadásakor egyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

Érintett jogai

  • tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint
  • kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve — a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével — törlését, 
  • tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
    • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
    • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
    • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Ön személyes adatainak megadásával elismeri, hogy jelen dokumentumot elolvasta, az abban foglaltakat megismerte, megértette és hozzájárul személyes adatainak a jelen tájékoztatóban meghatározott kezeléséhez.